COM FUNCIONA
EL NOSTRE FORN?

ÉS UN PROCÉS MOLT FIABLE QUE CONSERVA
EL GUST I LA QUALITAT DELS INGREDIENTS.
LES PIZZES MAI TOQUEN CAP PART DE LA
MÀQUINA, QUE COMPLEIX AMB TOTS ELS
CERTIFICATS D’HIGIENE I QUALITAT.

TERMINAL PER CUINAR PIZZES FRESQUES
ECCOPIZZA BY PIZZATECH

1- El frigorífic (3ºC) mantindrà 72 hores
fins a 70 pizzes fresques.

2- L’ordinador gestiona l’emmagatzemat
dels diversos tipus de pizza, el seu ús per
data i el temps de cocció.

3- El plat robòtic agafa la capsa amb
la pizza escollida i la col·loca davant
del forn. El sistema de gestió segueix el
mètode FIFO (First In, First Out).

4- El forn de convecció escalfa la base de
la pizza i la cou al moment en 3 minuts.

5- Un cop cuita, la pizza es torna a col·locar
a la capsa, es tanca la tapa i es lliura al
client.